കുത്തിക്കുറിച്ച അക്ഷരക്കൂട്ടുകൾ , ഹൈക്കു കവിതകൾ


1

പെയ്തൊലിച്ച മഴയ്കൊപ്പം

പുഴയും കടലിറങ്ങി പോയ്‌…

ഒരു വേനൽ ദു:ഖം കൂടി തീർത്ത്‌കൊണ്ട്‌…

.

.

2

“നീ”എന്നൊരൊറ്റയക്ഷരത്തിൽ

നിയന്ത്രണംകൊരുത്തിട്ടപട്ടം

.

.

3

കടലിനെ കൊള്ളയടിച്ചത്‌

തിരികെകൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വാനം

.

.

4

“ഴ”ക്ക്‌ മുന്നിൽ

“മ”കയറിവരുമ്പോൾ

 ആയുസ്സ്‌കൂടുന്നവൾ

.

.

5

ഇലയിൽതൂങ്ങിയ മഞ്ഞ് തുള്ളിക്കൊപ്പം

പച്ചപ്പുംചവച്ചരക്കാൻ തുടക്കമിട്ടവൻ…

.

.

6

വറ്റിതീർന്നപുഴ

ഉണങ്ങിപൊടിഞ്ഞവേരിനോട്‌ :

“കാത്തിരിക്കുക”

.

.

7

വാക്കുകളെതടവിലിട്ട്‌

വെട്ടത്തെചവിട്ടിപുറത്താക്കി

ഇരുളിൽ ഒറ്റക്കിരുന്നവൻ…

.

.

8

മരംപറഞ്ഞത്‌…

വിത്തിനുള്ളിലേക്ക്‌ ചുരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്

നിന്റെമൗനമുടയുന്ന നിമിഷം

ഭൂമി തുളച്ച്‌ തലയുയർത്താൻ

.

.

9

“നാം”

എന്നതിന്നിരുപുറം

കൂടുകൂട്ടിയവരാണു ഞാനും നീയും…

.

.

10

#പ്രണയം

മരിച്ചിട്ടും മറവിയിൽ മറമാടിയിട്ടും…

ഒരു മയിൽ പീലി കണ്ടാലുടൻ

പെയ്യുന്നു നിന്റെ ഓർമ്മ…

.

.

11

#മഴ

വെയിൽ ചവച്ചു തുപ്പിയപുഴയുടെ ,ജഡത്തിലെത്തുവാനാകാതെ .

കോണ്ക്രീറ്റ് കാടുകളിൽ , തല തല്ലി ചത്തുകിടപ്പുണ്ട് ,

ഇന്നലെ പെയ്ത ഒരുകുടം തുള്ളികൾ

.

.

12

വെള്ളം ചുമന്നിരുന്നു

എന്നരോർമ്മയിൽ ജീവിക്കുന്ന

പുഴകളുണ്ടിവിടെ…

Advertisements

5 thoughts on “കുത്തിക്കുറിച്ച അക്ഷരക്കൂട്ടുകൾ , ഹൈക്കു കവിതകൾ

Add yours

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: