കാരണം


മാസമെത്തുമ്മുന്നേ പെറ്റോ
എന്ന് നോക്കിയത്‌ കൊണ്ടാവണം

പുസ്ത്ക ഗർഭത്തിൽ മയിൽപീലികൾ

മച്ചിയായി തുടരുന്നത്‌…

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: