ബോൺസായ്‌


ചട്ടിക്കുള്ളിൽ മുരടിച്ച്‌ കിടപ്പുണ്ട്‌..

ആകാശം തൊടാൻ മോഹിച്ച സ്വപ്നങ്ങൾ..

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: