പ്രവാസം


കണ്ണീരുപ്പ് കലർന്ന വാക്കുകളിൽ,
മധുരം പൂത്തത് മുതൽക്കാണ്,
വിരഹം ഇത്രമേൽ ആനന്ദകരമായത്

Advertisements

One thought on “പ്രവാസം

Add yours

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

w

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: