പരിശുദ്ധ പ്രണയം


ഒന്നാം നാൾ (അറ്റമില്ലാത്തത്‌);

നഗരം പെറ്റു കൂട്ടുന്ന വഴികൾക്ക്‌ ചാരെ,

കറുത്ത്‌ കരുവാളിച്ച്‌ ഓടകൾ,

നഗര പുത്രരുടെ കറുത്ത മനസ്സ്‌ സമ്മാനിച്ചവ…

രാത്രി,

മല പെറ്റ അരുവിയെ,

കിനാവ്‌ കണ്ട്‌ പുഴയിൽ വ്യഭിചരിക്കാനിറങ്ങും..

പയ്യെ നഗരത്തിൻ നിറം പകർത്തി അലിഞ്ഞില്ലാതാവും…

രണ്ടാം നാൾ ( പ്രതിഫല ദിനം) ;

കടൽ കരയെ പുണരും,

കാതിൽ പുഞ്ജിരി മൊഴിയും,

വാരി  മാറിൽ അമർത്തും.

നിലയില്ലാ കയങ്ങളിൽ പെട്ട് ,

വഞ്ജികൾ പ്രണയം ആഘോഷിക്കും…

അത്താഴം കഴിഞ്ഞ്‌ രണ്ട്‌ പേരും പിരിയും.

ജീവനറ്റ നഗരപുത്രർ,

പൊങ്ങ്‌ തടികളായി…

ചക്രവാളം തേടി നീങ്ങുന്നുണ്ടാവും…

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: