തൊഴുത്ത്


2

ജയിലിൽ കറവക്കാരനും,

കശാപ്പുകാരനും പുഞ്ചിരിച്ചു.

 

പുറത്ത്,

സ്വൈര്യമായി നടന്ന,
കാലികളിലൊന്നിന് കിരീടം.
മേഘങ്ങളിൽ നിന്ന് പുഷ്പവൃഷ്ടി,
വഴിയൊരുക്കി പോലീസേമാൻ.

 

ടീവി സ്ക്രീനിൽ നിയമാനുസൃതം,

മുന്നറിയിപ്പ് മിന്നി മറയുന്നു,
കൊല്ലരുത്…
തിന്നരുത്…
വില്ക്കരുത്…

 

തെരുവുകളിലൊന്നിൽ ചണ്ടിയായി,
ഒരു പെണ്ണ്…
കാമക്കണ്ണിൽ കരുണ തേടുന്നു.
പോത്തുകൾ അവളുടെ ചേലയിൽ,
കടിമുറുക്കി ത്തുടങ്ങി…

 

വിശന്നിട്ടല്ലേ….
പാവം!…

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: