ഉറവിടം


നിന്റെ കണ്ണീർ കുടങ്ങൾ വറ്റി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്
ബുദ്ധന് ബോധോദയം വന്നത്
നിന്റെ നിധി കുംഭങ്ങൾ ചുരത്തി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്
ജ്ഞാനം ഭൂവിനെ മൂടിയത്

കാമം നിന്നിൽ ഇരയെ കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ്
ഭയം ഇരുളിനെ കറുപ്പിച്ച്
പകലിനെ ചുവപ്പിച്ച്
പെയ്ത്ത് തുടങ്ങിയത്

അമ്മയ്ക്കു മകനന്ന്യനായതും
അച്ഛന് മകളിൽ മകൻ ജനിച്ചതും.

Advertisements

One thought on “ഉറവിടം

Add yours

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: