ദൈവം


നിന്നിലേക്കുള്ള പ്രാർഥനകൾ
മക്ബറകളിൽ ശിപാർശ കാത്തു കിടപ്പാണ്
അമ്പലമണിയുടെ മുഴക്കങ്ങൾക്കിടയിലെ
നിശബ്ദതയിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പാണ്
പള്ളിക്കുരിശിലെ ആണികൾക്കിടയിൽ
ഇപ്പോഴും തറഞ്ഞു കിടപ്പാണ്
നീ എന്നിൽ തന്നെയുണ്ടെന്ന സത്യം
സ്മരണ തൻ കോണിലെവിടെയോ
അലച്ചിലാണ്……….

Advertisements

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: