ആരാച്ചാര്‍


സാധാരണ മുഖം കറുത്ത തുണിയാല്‍ പൊതിയണം
ഇന്നതിന്റെ ആവശ്യമില്ല,
മുഖം കറുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു
നീലയില്‍ മുങ്ങിയ ശരീരവും
ചൊവ്വയില്‍ നിന്ന് ഡോക്ടര്‍
വായന തുടങ്ങി,
ഭൂമിയെന്ന് പേര്, വയസ്സിപ്പോഴും തീര്‍ച്ചയില്ല
കുറ്റം, പച്ചയെ ചുവപ്പും
കറുപ്പുമാക്കിയത്.

ഇനി പണിയെനിക്കാണ്‌,
തൂക്കാന്‍ കയറില്ല, അനു  ബോംബു
മാത്രം………………………………………
പലയിടത്തിട്ടെക്കാം………………..

നക്ഷത്രങ്ങളുടെ തലപ്പാവണിഞ്ഞ നീതി ദേവത
ചുണ്ടില്‍ പുഞ്ചിരിയുടെ നിഴലാട്ടം

Advertisements

2 thoughts on “ആരാച്ചാര്‍

Add yours

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: